Giá đỡ 2 bình
  • Sử dụng để bình chữa cháy, tại những nơi thích hợp thuận tiện cho việc sắp xếp và lấy ra sử dụng.
  • Được là từ tôn sơn màu đỏ dễ quan sát, gây sự chú ý. Có chân đỡ cao hơn so với bề mặt.
  • Có thể đựng được 2 bình bột loại 4kg hay bình khí CO2 3kg.
Liên hệ
Giá đỡ 3 bình
  • Sử dụng để bình chữa cháy, tại những nơi thích hợp thuận tiện cho việc sắp xếp và lấy ra sử dụng.
  • Được là từ tôn sơn màu đỏ dễ quan sát, gây sự chú ý. Có chân đỡ cao hơn so với bề mặt.
  • Có thể đựng được 3 bình bột loại 4kg hay bình khí CO2 3kg.
Liên hệ

Giá để bình chữa cháy

Giá đỡ bình chữa cháy, đế đựng bình chữa cháy, kệ đựng bình chữa cháy, giá để 2 bình, giá để 1 bình, giá để 3 bình

x
Mua hàng : 0983 01 33 66 / info@olymsafety.com