Bộ sơ cứu dành cho 40 người

Bộ sơ cứu dành cho Sản xuất, thi công (trên 40 người) . Truờng học. Túi đuợc thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển. Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ sức khỏe con nguời, như bảo vệ tài sản doanh nghiệp

Liên hệ
Bộ sơ cứu dành cho 30 người

Bộ sơ cứu dành cho Sản xuất, thi công (trên 30 người) . Truờng học. Túi đuợc thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển. Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ sức khỏe con nguời, như bảo vệ tài sản doanh nghiệp

Liên hệ
Bộ sơ cứu dành cho 20 người

Túi gồm 30 sản phẩm, thích hợp cho văn phòng, Công ty, Truờng học. Túi đuợc thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển. Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ sức khỏe con nguời, như bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Liên hệ

HỘP SƠ CỨU

Bộ sơ cứu, túi y tế, hộp y tế, hộp cấp cứu, bộ cứu thương, first aid kit, bộ cấp cứu, bộ cứu thương, hộp thuốc y tế, Vali thuốc cấp cứu. Click để xem thêm.

x
Mua hàng : 0983 01 33 66 / info@olymsafety.com